Mailing list

Here you can leave your e-mail in order to keep you informed.

Ισολογισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Γ. Ε. ΑΝ. ΕΤ Α.Ε.»

Α.Μ. ΑΕ 63690/31/Β/07/33 - Γ.Ε.ΜΗ 27063440000

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Το ∆.Σ. της «Γ.Ε.ΑΝ.ΕΤ Α.Ε.» συγκαλεί σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στις 30 ΙΟΥNΙΟΥ 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Λάρισα και στην οδό Ρούσβελτ 62 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. ̈Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του φορολογικού έτους 2015 μετά την επ’ αυτού εκθέσεως του ∆ιοικητικού Συμβουλίου

2. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών.

3. Απαλλαγή των μελών του ∆.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα του

φορολογικού έτους 2015

4. Εκλογή νέου ∆Σ

5. ∆ιάφορα θέματα

 

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δηλώσουν πέντε ημέρες πριν τη συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας, την συμμετοχή τους καταθέτοντας τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα και εξουσιοδοτήσεις. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης επαρκούς πλειοψηφείας ορίζεται η επαναληπτική Γ.Σ. να γίνει εντός 20 ημερών όπως ο νόμος ορίζει και συγκεκριμένα την 18η Ιουλίου 2016 ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Λάρισα και στην οδό Ρούσβελτ 62.

 

ΛΑΡΙΣΑ 10 ΜΑΪΟΥ 2016

ΤΟ ∆.Σ.